Termografering – upptäck problemen i tid

Vi utför både elektrisk och mekanisk termografering på de flesta utrustningar. En begynnande varmgång kan stoppas i tid om den upptäcks på ett tidigt stadium.

Termografering (värmefotografering) används alltmer vid förebyggande underhåll inom industrin. Vid termografering används en värmekamera som visar temperaturförändringar och upptäcker problem som varmgång, överbelastade installationer eller defekta komponenter i elektrisk utrustning och kretsar. Det är alltså ett effektivt sätt att upptäcka problemen i tid, innan de leder till överhettning som kan resultera i kostbara driftstopp eller i värsta fall brand. Det kloka i att arbeta förebyggande har på senare tid uppmärksammats alltmer och vissa försäkringsbolag har idag som krav att det genomförs en termografering årligen av de tekniska installationerna.

Tips
Termografering kan visa olika problem som är kopplade till temperatur; exempelvis överhettning, köldbryggor, isolering etc.
Vill du spara energi, termografera ditt hus. Termograferingen hjälper dig att hitta ”tjuvdrag”. Hör av dig så hjälper vi dig med termografering av din fastighet.