Vad är Doclas?

Doclas är en tjänst som via att scanna en QR-kod ger direkt access till ritningar, manualer och servicerapporter. Allt är samlat i en app. En kostnadseffektiv lösning som underlättar för serviceteknikern att snabbt hitta all teknisk dokumentation för en maskin.

Snabbt, enkelt och säkert

Doclas kopplar ihop den tekniska dokumentationen för en produktionsenhet med serviceteknikern. Genom att scanna QR-koden som sitter på maskinen ges tillgång till maskininformation och servicerapporter. En tids- och kostnadsbesparande lösning som gör serviceteknikerns arbete enklare, snabbare och effektivare.

Det är lätt att använda Doclas

  • Scanna QR-koden
  • Kolla manualerna direkt

Läs mer om Doclas eller kontakta oss för mer information.