Juridisk policy

Denna hemsida har utformats av Halmstad Industri El i syfte att tillhandahålla allmän information om vår verksamhet. Halmstad Industri El äger och sköter hemsidan. Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan föregående information, ändra och göra tillägg till hemsidan.

Rättigheter

Samtliga rättigheter till innehållet på vår webb är förbehållet Halmstad Industri El med ensamrätt, om inget annat uttryckligen anges. Inget material från webbplatsen får kopieras, reproduceras, postas eller distribueras, med undantag av att man kan nedladda en kopia för personligt, icke-kommersiellt bruk.

Ansvar

Informationen på halmstadindustriel.se är utlagd i god tro och med tillbörlig kontroll och omsorg. Vi lämnar dock ingen garanti för att felaktigheter inte kan förekomma. Halmstad Industri El friskriver sig från ansvar, så långt tillämplig lag medger, för skador av något slag som kan ha uppstått i samband med användning av informationen på webbplatsen. Svensk lag ska vara tillämplig på webbplatsen.

Länkar

I de fall det förekommer länkar till andra webbplatser är dessa avsedda som vägledning för besökarna. Halmstad Industri El lämnar ingen garanti för innehållet på dessa sidor.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du automatiskt detta. Läs mer

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close