Med ett driftsavtal minskar produktionsstoppen

Vi ökar driftsäkerheten i din produktionsanläggning, främst genom olika serviceåtgärder och förebyggande underhåll. Med ett driftsavtal kan du lita på att din verksamhet rullar som den ska och du slipper kostsamma produktionsstopp.

Halmstad Industri El erbjuder fördelaktiga och kundanpassade driftsavtal som passar just dina förutsättningar. Vi arbetar med industrikunder inom en mängd olika branscher och har mångårig erfarenhet av problemlösningar. Med vårt driftsavtal bygger vi tillsammans upp ett systematiskt och strategiskt underhållsarbete så att de akuta haverierna minimeras. Vi tar fram en plan för regelbunden service för ett effektiviserat nyttjande av maskinparken med så få tidsödande driftstopp som möjligt.